Основні положення практики

1.1 Студент до відбуття на практику повинен дістати інструктаж керівника практики і

-оформлений щоденник;

-індивідуальні завдання з виробничої практики;

-календарний графік проходження практики;

-направлення на практику

1.2 Студент прибуваючи на практику повинен подати керівникові підприємства щоденник , пройти інструктаж з техніки безпеки й пожежної профілактики , ознайомитися з робочим місцем, правилам експлуатації устаткування та уточнити план проходження практики .

1.3 Під час проходження практики студент забов’язаний суворо дотримуватися правил внутрішнього розпорядку підприємства.

1.4 Звіт про практику студент складає відповідно до календарного графіка проходження практики й додатковіх вказівок керівника практики від технікуму й від підприємства.

1.5 Виробнича практика студента оцінюється за п’ятибальною системою й враховується при призначенні стипендії нарівні з іншими дисциплінами навчального плану.

1.6 Студент, що не виконав вимоги практики й дістав негативний відгук про роботу або незадовільну оцінку під час захисту звіту відраховується з технікуму або йому надається академічна відпустка на 1 рік.

2. Календарний графік проходження практики

п\п

Назви робіт

Тижні проходження практики

Примітка про виконання та дата

1

2

3

4

5

Підпис керівника практики

Від коледжу _________________від підприємства _____________

3. Відгук і оцінка роботи студента на практиці

(підприємство, установа)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Підпис керівника практики від підприємства _______________________

«_______» _____________20__р.

Печатка

4. Висновок керівника практики від коледжу про роботу студента

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Підпис керівника практики від коледжу ________________________________________

«______» ____________ 20_____р.

Залікова оцінка з практики ___________________________________________________

5. Робочі записи під час практики _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

п\п

Дата

Назва виконаної роботи

Підпис керівника від підприемства

Підпис керівника від ОККТ

Примітка

6. Правила введення й оформлення щоденника

6.1. Щоденник-основний документ студента під час проходження практик.

6.2. Коли студент проходить практику за межами міста у якому знаходиться технікум, щоденник для нього є також посвідченням про відрядження, що підтверджує тривалість перебування студента на практиці.

6.3. Під час практики студент щодня коротко конспектувати в щоденник усе що він робив за день виконання графіка проходження практики.

6.4. Не раніше як раз на тиждень студент забов’язаний подавати щоденник на перегляд керівникам практики від технікуму й від підприємства , які перевіряють щоденник, дають письмові зауваження, додаткові завдання й підписують записи, що їх зробив студент.

6.5 Після закінчення практики щоденник разом із звітом має бути переглянутий керівником практики, які складають відгуки й підписують його.

6.6 Оформлений щоденник разом із звітом студент повинен здати керівникові практики від технікуму. Без заповненого щоденника практика не зарховується.