1.2 Визначення необхідної площі

Загальна площа малого підприємства включає виробничу складську, для управлінських служб , що об’єднується в загальну.

1.Виробничу площу розраховуємо за формулою;

S вир = Sкор/К пл.

Кпл – коефіцієнт використання корисної площі, що дано в додаткових даних 12.

Kпл - коефіцієнт використання корисної площі (0,42).

Результати розрахунків оформлено в таблицю

Тип верстата

Площа на один верстат,м2

Кількість устаткування

Площа, яку займають верстати однієї групи

Фрезерно – центрувальний

4,5

1

4,5

Токарний 1-2

4,2

6

25,2

Горизонтально – Фрезерувальний

5,8

3

17,4

Свердлувальний

2,9

2

5,8

Шліфувальний

5,3

4

21,2

Полірувальний

2,2

2

4,4

Загалом

18

78.5

S вир = 78.5/0,42 = 186,905 м 2

2.Визначаємо допоміжну площу, що складає 15 % від виробничої за формулою

Sдоп = S вир*0,15 = 186,905*0,15 = 28,04 м 2

3. Складська площа складає 10 % від виробничої та визначається

S скл = S вир * 0.1 = 186,95*0,1= 18.691 м2

4. Площа для управлінських служб складає 15 % від виробничої

S упр= S вир*0,15 = 186.905*0,15 = 28.04 м2

5.Загальну площу розраховуємо сумуючи всі площі:

Sзаг = Sвир + Sдоп + Sскл + Sупр.

Sзаг = 186.905 + 28.04 + 18.691 + 28.04 = 261,68м2

Планування переробної підсистеми представлено в Додатку А. за схемою. Особливістю серійного виробництва є те, що для передачі деталей між верстами на різних операціях використовуються різні засоби , сковзала, рольганги. У якості передатного пристрою обрані тачки, на які важаться деталі та перевозяться до верстатів виконуючих наступну за технологічним процесом опрерацію. Особливістю серійного виробництва є те, що для передачі деталей між верстатами на різних операціях використовуються різні засоби, як, наприклад: сковзала (жолоба розміщенні зверху униз від одного верстата до іншого, по яких під дією сили притягання з’їжджає деталь); рольганги (горизонтальні жолоби роликами); тельфер та інші. Тельфер нам не підходить,тому що він кріпиться на стінах, а в нас верстати знаходяться на досить далекій відстані від стін. На кресленнях тачки не відображаються.