МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

КОЛЕДЖ ПЕРЕРОБНОЇ ТА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА

Циклова комісія спеціальної технології хліба

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

з _________________________ТЕХНОЛОГІЇ ГАЛУЗІ_______________________________

(назва дисципліни)

на тему: «ПРОЕКТ ЛІНІЇ ВИРОБНИЦТВА ХЛІБА ДАРНИЦЬКОГО ФОРМОВОГО МАСОЮ 0,5 КГ З ВИСТІЙНО-ПІЧНИМ АГРЕГАТОМ Г4-РПА-20»

Студентки __IІІ___ курсу _ХЛ-31_ групи

напряму підготовки_6.051701 Харчові_____ технології та інженерія __________________

спеціальності_5.05170104 Виробництво____ хліба, кондитерських, макаронних__________ виробів та харчоконцентратів______________

__________ Грицак У.В.______________

(прізвище та ініціали)

Керівник

______________Власенко Л.Л.___________

(посада, прізвище та ініціали)

Національна шкала _____________________

Кількість балів: ________ Оцінка: ECTS ________

Члени комісії

__________ _Скрипка Л.І.___

(підпис) (прізвище та ініціали)

____________ __Глазунова А.В. __

(підпис) (прізвище та ініціали

____________ __Власенко Л.Л. __

(підпис) (прізвище та ініціали

м. Харків – 2014 рік