Управління інформаційних технологій

Юридичне управління

Служба безпеки

Управління роздрібного бізнесу

Управління інвестування

Відділ акціонерного капіталу

Загальні збори акціонерів

Спостережна Рада банку

Правління банку

Бізнес-блок

Блок підтримки продаж і обслуговування клієнтів

Фінансовий блок

Блок контролю та забезпечення безпеки діяльності

Кредитний комітет

Тендерний комітет

Тарифний комітет

Комітет управління активами і пасивами

Ревізійна комісія

Управління розвитку корпоративного бізнесу

Управління банківських технологій та розвитку бізнесу

Бухгалтерія

Казначейство

Управління розвитку та контролю регіональної мережі

Управління обслуговування клієнтів

Управління по роботі з цінними паперами

Відділ внутрішнього аудиту

Управління справами

Управління бюджетування фінансового аналізу та контролю

Управління інформаційних технологій

Юридичне управління

Служба безпеки

Управління роздрібного бізнесу

Управління інвестування

Відділ акціонерного капіталу

ДОДАТОК Б

Матрична система забезпечення економічної безпеки

Апарат управління

підприємством

та структурні

підрозділи

Функції, що виконуються в системі економічної безпеки

Загальні

Спеціальні

Стратегія

Планування

Облік

Аналіз

Контроль

Аналіз ефективності

Використання ресурсів

Безпека праці

Комерційна таємниця

Оцінка партнерів і конкурентів

Захист контрактів

Захист інформації

Протидія злочинам

Контролінг

Генеральний директор

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Головний інженер

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Головний технолог

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Виробничо-технічний департамент

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Фінансово-економічний департамент

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Бухгалтерія

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Департамент маркетингу

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Департамент ІТ

Х

Х

Юридичне управління

Х

Х

Х

Х

Департамент економічної безпеки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

ХСтраницы: Первая | ← Назад | 1 | 2 | 3 | Последняя | Весь текст