П О Я С Н Е Н Н Я

“___” __________ 20___р. ___________________ (назва населеного пункту)

Я, _____________________________________________________________

____________________________________________________________________

(посада, звання, орган, прізвище та ініціали)

відповідно до Кримінально процесуального кодексу України у зв’язку з пожежею, яка виникла ________________________________________________

____________________________________________________________________

(дата виникнення, назва об’єкта пожежі, його приналежність, адреса)

о ___ год. __ хв., відібрав пояснення від громадянина (-нки): _________________

_________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

вік, домашня адреса __________________________________________________

____________________________________________________________________, місце роботи, посада, номер телефону _____________________________________

____________________________________________________________________,

дані про судимість ___________________________________________________

Громадянину (-нці) _____________________________________________

роз’яснені його (-її) права й обов’язки (відповідно до статті 63 Конституції не давати показання або пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів, коло яких визначено законом; надавати додаткову інформацію, заявляти клопотання про доповнення матеріалів перевірки або проведення дій щодо перевірки інформації; вимагати заходів безпеки за наявності на це підстав; отримувати копії постанов про відмову в порушенні кримінальної справи або про направлення заяви (повідомлення) за належністю; подавати скарги на рішення, дії та бездіяльність службових осіб, які здійснюють перевірку; висловлюватися мовою, якою він володіє, користуватися послугами перекладача)

“__”__________20__р. ___________

(підпис)

-14-

-14-

По суті поставлених мені запитань можу повідомити: ________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Відібрання пояснення закінчено о ___год. ___ хв.

Підпис ________________________ _________________

(особа, яка дала пояснення) (прізвище та ініціали)

Пояснення одержав ______________________________________________

(підпис особи, яка відібрала пояснення)

-15-

-15-