Образец искового заявления о возврате долгаДо ___________________ судуПозивач: __________________________ прож. за адресою __________________ Відповідач:________________________прож. за адресою __________________Ціна позову: ______________________ПОЗОВНА ЗАЯВА «___» ___________ 20__ року ________(П.І.Б.)________ під розписку позичив у мене _____(що саме позичив)______, які зобов’язався повернути «___» _________ 20__ року.Коли зазначений термін вийшов, ————————————————————————, але й до цього часу відповідач борг мені не повернув.Враховуючи вищезазначене, а також керуючись ст.ст. 509, 1046, 1049 ЦК України,ПРОШУ:1. Стягнути з __________(П.І.Б.)__________ на мою користь за договором позики борг у сумі _____________________ гривень. 2. Покласти на відповідача відшкодування витрат, пов’язаних з розглядом справи.ДОДАТОК:1. Розписка _________________________ про одержання позики.2. Копія позовної заяви.3. Квитанція про сплату державного мита.«____» ________________ 20__ року Підпис ________ /_______________ /