ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної роботи

доц. О. М. Тимохін

«____»_______________2014 р.

___________________________

РОЗКЛАД

Занять студентів філософського факультету на весняний семестр

2013-2014инавчальний рік

Напрям підготовки «Політологія»

Курс 4

День

Предмет

Викладач

Ауд.

Понеді

лок

4. Іноземна мова

ст. викл. Чіковані Т. В. / ст. викл. Кравінська Ю. Ю.

5.ЗМІ та політика

Доц. Муратова Е. С.

6. ЗМІ та політика / Психологія управління

Доц. Муратова Е. С ./

Вівто

рок

4. Цивільне право

Проф. Кальной І. І.

5. Іноземна мова

ст. викл. Чіковані Т. В. / ст. викл. Кравінська Ю. Ю.

6. Психологія управління

Психологія управління

Середа

4. Етнічність й націоналізм

Проф. Сенюшкіна Т .О.

5.Історія міжнародних відносин

Проф. Юрченко С. В.

6. Історія міжнародних відносин

Проф. Юрченко С. В.

Четвер

4. Соціальна політика

Доц. Сенюшкін Є. О.

5. Соціальна політика

Доц. Сенюшкін Є. О.

6.Дисципліна вибору. Правові основи діяльності суспільно-політичних організацій

Канд. юр. наук Регушевський Е.С.

П’ят

ниця

4.Дисципліна вибору. Організація і проведення виборчіх кампаній

Канд. юр. наук Регушевський Е.С.

5.Конституційне право

Доц. С’ єдін М. О.

6.Місцеве самоврядування

Доц. С’ єдін М. О.

Практика: с 03.02.14 по 23.02.14

Декан Ю. А. Катунін