ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної роботи

доц. О. М. Тимохін

«____»_______________2014 р.

___________________________

РОЗКЛАД

Занять студентів філософського факультету на весняний семестр

2013-2014 навчальний рік

Спеціальність «Політологія»

Курс 1 «Магістр»

День

Предмет

Викладач

Ауд.

Понеділок

3.Сучасний парламентаризм

Доц. Кісельова Н. В.

4.Сучасний парламентаризм

Доц. Кісельова Н. В.

Вів

торок

4. Інтелектуальна власність

Доц. Каретник О. С.

5.Політичні проблеми глобалістики

Доц. Халанська Л. Г.

Середа

4. Інститут Президентства у США

Проф. Юрченко С. В.

5.Зовнішня політика України

Доц. Горюнова Є. О.

6. Дисципліна спеціалізації. Руський світ в структурі геополітики

Доц. Філатов А.С.

Четвер

4. Глобальні проблеми сучасного світу

Проф. Кальной І. І.

5. Глобальні проблеми сучасного світу

Проф. Кальной І. І.

6.Державне управління політичними конфліктами

Проф. Сенюшкіна Т .О.

П’ятниця

4.Вища освіта та Болонський процес

Проф. Акчуріна – Муфтієва Н. М.

5.Вища освіта та Болонський процес

Проф. Акчуріна – Муфтієва Н. М.

Практика: з 03.02.14 по 02.03.14

Декан Ю. А. Катунін

Заст. начальника навчального відділу І. В. Забело

Відповіданий за розклад диспетчер І. А. Волянська