«Затверджено»Наказом Директора ТОВ “KNV”Кудрявцева М.В.Наказ № 2009/04/15-4/2 від 14 квітня 2012 р.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕМІЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВТОВ “KNV”

Це Положення розроблено відповідно до Кодексу законів про працю, Закону України “Про оплату праці” від 24.03.95 р. N 108/95-ВР з наступними змінами і доповненнями.Це Положення є складовою частиною прогресивних організаційних форм і методів управління якістю роботи працівників Товариства.Система преміювання вводиться з метою посилення мотивації до праці працівників з урахуванням особистого внеску кожного члена колективу і зміцнення трудової та виконавчої дисципліни.

1. Загальні положення.

1.1. Преміювання працівників підприємства здійснюється відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати праці за підсумками роботи за місяць.

1.2. В окремих випадках за виконання особливо важливої роботи або з нагоди ювілейних та святкових дат працівникам може бути виплачена одноразова премія.

1.3. Це Положення вводиться з метою матеріального стимулювання працівників підприємства за сумлінне і якісне виконання поставлених перед ними завдань, забезпечення належного рівня . виконавчої та трудової дисципліни.

2. Показники преміювання

2.1. За результатами роботи за місяць для визначення розміру премій враховується:- виконання заходів та завдань, передбачених виробничими планами та планами науково-дослідних робіт;- виконавча дисципліна (виконання окремих доручень керівництва, органів державної влади України);- трудова дисципліна.

6.1 Порушення Правил внутрішнього трудового розпорядку:- систематичне запізнення на роботу, залишення робочого місця без поважних причин до З год. – позбавлення премії до 25%;- невиконання завдань керівників підрозділів та робіт – позбавлення премії до 50%;- поява на робочому місці в нетверезому стані – позбавлення премії до 100%;- прогул, відсутність на робочому місці без поважних причин більше 3 год. – позбавлення премії до 100%.

Погоджено:Директор Кудрявцев М.В.

Запис про ознайомлення                   П.І.Б.                                      Підпис _________