література (основна):

 - Полякова Л. М., Мохняк В. С. Основи обліку в зарубіжних країнах. Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2006. 248 с. 

 -  Литвин Н. Б. Облік у зарубіжних країнах Навчальний посібник – К., Вид-во  АТІКА ,  2007 р.

 -  Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі. Практ. посібник. – К.: Лібра, 2001. – 840 с.