ВСТУП В даній робот інаводяться рекомендації для проведення практичних робіт з розрахунку і вибору вантажопідіймального і транспортного устаткування і прикладиро зв’язання задач, які відсутні в рекомендованій літературі.Завдання розрахункового характеру складені з урахуванням прикладів практики роботи хімічних заводів, у якості вихідних даних використані реальні показники.Дані методичні рекомендації призначені для викладачів та учнів. Викладачі можуть використовувати їх при проведенні практичних занять; учні – при самостійній підготовці з предмету “Вантажопідйомні і транспортні пристрої”.  У даних методичних рекомендаціях представлені практичні роботи по розділам I “Вантажопідйомні пристрої” і П “Транспортуючі пристрої і установки безперервної дії”.Перелік практичних робіт наведено нижче:

Розділ I Вантажопідйомні пристрої . Тема. Вузли й деталі вантажопідіймальних пристроївПрактична робота №I. Розрахунок і вибір за таблицею гостів сталевих канатів, ланцюгів, блоків, зірочок і барабанів по заданим умов. 

Практична робота №2. Визначення потужності та вибір електродвигуна та редуктора по каталогах. 

Тема. Домкрати й лебідки. Монорейкові візки і таліПрактична робота № 3. Розрахунок лебідок з ручним і електричним приводами.Практична робота № 4. Розрахунок підйомних механізмів талі з ручним і електричним приводами по заданих умовах.

 Тема. Крани та підйомники Практична робота №5. Розрахунок механізмів мостового крана і підбір кранового обладнання.

Практична робота № 6. Розрахунок підйомного механізму клітьового підйомника по заданих умовах.

 Розділ II . Транспортуючі пристрої і установки безперервної дії. Тема. Стрічкові конвеєри. Практична робота № 7. Розрахунок стрічкового конвеєра по заданих умовах. Підбір обладнання.Тема. Ланцюгові конвеєри. Практична робота № 8 Розрахунок вертикального ковшового конвеєра (елеватора) за заданими умовами та підбір обладнання.Тема. Пневматичний та гідравлічний транспорт. Практична робота № 9. Розрахунок основних параметрів пневматичної установки по заданих умовах.

РОЗДІЛ I. Вантажопідйомні пристрої Тема. Вузли й деталі вантажопідіймальних пристроїв.

Практична робота № IРозрахунок і вибір за таблицею гостів сталевих канатів, ланцюгів, блоків, зірочок і барабанів по заданих умовах.

Розрахунок сталевих канатів і ланцюгів. При дії навантаження, що розтягує сталевий канат відчуває різні види деформацій, характер яких залежить від багатьох факторів. Тому вивести залежність між силою, яка розтягує канат, і напругою в матеріалі його дротів не представляється можливим.Точний розрахунок зварних і пластинчастих ланцюгів в наслідок нерівномірності розподілу напруг також дуже складний.Тому розрахунок сталевих канатів і ланцюгів виконується за формулою  Smax K ≤ Sразр ,де Smах – сила, що діє на канат (ланцюг); К – коефіцієнт запасу міцності, щозалежитьвідпризначення каната (ланцюга);

Sразр – розривне зусилля каната (ланцюга),

За величиною Sразр підбирається по госту канат або ланцюг.Приклади:1. Підібрати сталевий дротяний канат для лебідки з ручним приводом, якщо вага вантажу, що піднімається 900 кгс.

Рішення. Визначають  Sразр за формулоюSразр ≤ Smax ∙ K ,де Smax – сила, щодіє на канат;к = 4 див. табл. I. 

Sразр = 900 ∙ 4 = 3600 кгс

Таблиця 1.

Найменування

Найменший допустимий  коефіцієнт запасу міцності К.

Вантажні та стрілові канати

ручний привід

4,0

машинний привод

легкий та середній режими роботи

5,0

важкий режим

5,5

вельми важкий режим

6,0

Розтяжка стріли

3,5

лебідок, призначені для зміни вильоту стріли без вантажу

4,0

Грейферні

Грейферні з розділеним двомоторним приводом (приймаючи, що вага грейфера з матеріалом рівномірно розподілена на всі канати)

8,0

грейферні з одномоторним приводом

5,0

Грейферні одноканатні і моторні

5,0

Відтягнення щогл і опор

3,5

Тягові канати, застосовувані на кранах

4,0

Канати лебідок, призначених для підйому людей

9,0

Канати, що використовуються при монтажі кранів

4,0

Таблиця 2.

Сталеві дротяні канати типу ТК подвійної звивки (троси) шестипрядні з 19 дротами в пасма і з одним органічним осердям 6 х 19 = 114.

Діаметр каната мм

Діаметр проволоки мм

Площа перерізу проволоки, мм

Маса 100 пог. м., кг

Розривне зусилля каната в цілому в кгс при межі міцності дротів (кгс/мм²)

140

150

160

170

180

190

200

9,3

11,0

12,5

14,0

15,5

17,0

18,5

20,0

22,0

23,5

25,0

26,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

32,26

43,29

57,34

72,50

89,49

108,30

128,32

151,28

175,56

200,61

229,14

258,78

30,57

41,59

54,33

68,70

81,80

102,6

122,0

143,3

166,3

190,1

217,1

245,2

3560

4840

6330

8000

9860

11900

14150

16700

19350

22100

25250

28550

3830

5210

6810

8620

10600

12850

15300

17950

20850

23800

27200

30750

4100

5590

7310

7220

11350

19750

16400

19250

22350

25500

29150

32950

4100

5960

7790

9850

12150

14700

17500

20550

13800

27250

31150

35150

4650

6340

8270

10450

12900

15600

13650

16450

18550

21800

25300

4930

6710

8750

11050

13650

16450

19600

5200

7080

9230

11650

14450

17400

20700

За табл. 2 вибирається канат діаметром 9,3 мл, межа міцності дроту 

150 кгс / мм² при руйнівному навантаженніSразр = 3830 кгс.2. Підібрати вантажний пластинчастий ланцюг для вантажів, якщо навантаження на ланцюг Smax = 800кгс.

Рішення.Sразр= Smax • К

За табл. 3 визначають коефіцієнт запасу міцності каната. К =3.

Spaзp = 800 х 3 = 2400 кгс.

Таблиця 3. Найменший коефіцієнт запасу міцності ланцюгів

Найменування ланцюгів

Види приводів

Коефіцієнт запасуміцності К

Зварні ланцюги не- калібровані

Ручний привід на гладких барабанах3

3

Машинний привід нагладких барабанах

6

Зварні ланцюги

 калібровані

Ручний привід на гладких барабанах

3

Ручний привід на зірочкахСтраницы: Первая | 1 | 2 | 3 | Вперед → | Последняя | Весь текст
© , 2019