Практична робота № 5

Тема. Крани та підйомники

Розрахунок механізмів мостового крана і підбір кранового обладнання

Основними механізмами мостових кранів є: механізм підйому вантажу, механізм пересування вантажного візка, механізм пересування моста.

Як механізми підйому вантажів використовуються талі й лебідки, встановлені на вантажних (кранових) візках. Розрахунок талі і лебідок розглянуто вище.

У розрахунках механізмів пересування візка і моста підбирають і розраховують ходові колеса, підбираються електропривод, з’єднувальні муфти, гальма.

1. Вибір ходових коліс.

Ходові колеса вибираються в залежності від величини тиску колеса на рейку за таблицею Госту. Вибрані колеса перевіряються на зминання, що виникає на майданчиках дотику коліс з рейками:

для сталевих коліс:

δСМ. = 600 [δ] см;

для чавунних коліс:

δСМ. = 400 [δ] см;

Де – найбільше навантаження на колесо, кгс;

с – швидкісний коефіцієнт, що визначається за формулою:

с = І + 0,02V, (тут V – окружна швидкість колеса, м / с);

b0 – робоча ширина колеса, см; b0 = bp – 0.05 см (тутр – ширина рейки, см);

R – радіус колеса, см.

[δ] СМ – допустиме напруження зминання, кгс / см. Втулки коліс перевіряють на питомий тиск:

q = [q]

де l – довжина маточини колеса, см;

d – діаметр осі колеса, см;

[q] – допустиме питомий тиск.

Для бронзових втулок зі сталевими осями [q] = 100 кгс / см2. Вибір електродвигуна механізму пересування. Потрібна потужність двигуна:

N = або N= , Вт

де М – момент опору руху візки чи моста, кгс-см;

ω – кутова швидкість;

η – КЦЦ механізму пересування;

п – число оборотів ходового колеса в хвилину.

Момент опору руху і визначають за формулою:

М = βР (μ + f) , кгс-см;

де β – коефіцієнт, що враховує опір, викликане перекосом моста (для вантажного візка приймають = 1);

Р – сумарне навантаження на колеса, кгс;

μ – коефіцієнт тертя кочення для нормальних умов:

μ = (0.06 + 0.1), см

f – коефіцієнт тертя ковзання (f = 0.08 – 0.1 – для підшипників ковзання,

f = 0.01 – 0.05- для підшипників кочення);

d- діаметр осі ходового колеса, см.

Кутова швидкість ходового колеса ω = , 1 c.

Число оборотів в хвилину ходового колеса nk = об / хв,

де V – окружна швидкість колеса, м / с;

D – діаметр колеса, м.

Необхідна частота обертання двигуна:

nДВ= nk – U ,

де U – передавальне число механізму пересування.

Приклад.

Розрахувати механізм пересування мостового крана вантажопідйомністю

Q = 5тс. Довжина прольоту моста а = 14 м. База моста К = 3,5 м. Швидкість пересування моста V = 80 м / хв. Режим роботи середній.

Рішення.З табл. 9 знаходяться орієнтовний вага мостового крана:

G = 0.96 · Q + 0.84 · α = 0.96 · 5 + 0.84 · 14 = 16.5 тс.

Тиск колеса на рельс:

= = 5.4 тс.

Таблиця 9.

Орієнтуюча маса.

Тип крана вантажопідйомністю

Q = 5 – 50 тс.

Маса крану

Можливі відхилення від фактичної маси %

Баштовий з поворотною баштою

З підйомною стрілою

0,31Q R

10

З балочною стрілою

0,335 Q R

10

Мостовий

0,96 Q + 0.84 L

10

Козловой

0,25

10

З табл. 10 визначає основні розміри ходових коліс моста крана:

діаметр колеса D= 500 мм,

діаметр маточини d= 140 мм,

довжина ступіці 1 = 130 мм,

ширина рейки bp= 60 мм.

Матеріал – чавун.

Таблиця10.

Основні розміри ходових коліс,мостових електричних кранів

Розміри ходових коліс

D,

мм

D,

мм

l,

мм

ширина рельс

Тиск колеса на рельсу,

т

Вага колеса,

кг

Для тележек

для мостов

плоского

круглого

250

350

-

550

-

-

800

-

-

-

500

-

600

700

800

900

250

350

50

550

600

700

800

900

70

95

140

140

140

140

140

180

90

100

130

120

130

140

150

160

50

50

60

50

60

70

80

90

52

52

60

54

60

70

70

70

3

10

15

18

20

25

35

50

22

40

120

115

145

225

275

130

Перевірка вибраних коліс на стискання:

σст= 400 = 400 = 2530 кгс\см2 ,

де с = 1 + 0,02 = 1 + 0,02 = 1,026 ;

b0 = bp – 0.5 = 6 – 0.5 = 5.5 cм,

R = = = 250 мм = 25 см.

З табл.11 знаходять значення допустимого напруги зминання матеріалу коліс (6 = 2600 кгс / см 2). Матеріалом для коліс служить чавун.

Таблиця II Допустима напруга зминання 6 кгс / см2.

Таблиця 11

Матеріал коліс (з циліндричною робочою поверхнею)

σ

кг\см

Чавун СЧ 18-36

2600

Сталь 45

1500

Сталь 55 ЛІ

7000

Сталь 56 Г2

8500

Перевіряють втулку колеса на питомий тиск:

q = = = 29.6 кгс\ см2

Допустиме питомий тиск:[q] = 100 кгс\см2

q = 29.6 кгс\см2100 кгс\см2

Необхідна потужність електродвигуна механізму пересування знаходиться за формулою

N= .

Якщо колеса на підшипниках ковзання, то

N = = 16800 Вт = 16,8 кВт.

де η – ККД механізму, η = 0,8

ω – кутова швидкість колеса;

ω = = = 5.3 1\c;

м – момент опору пересування.

M = βP (μ + f), кгс ∙ см;

M = 1.5 ∙ 21500(0.1 + 0.1) = 25800 кгс ∙ см;

де β – коефіцієнт, визначається за табл. 12 по відношеннюСтраницы: Первая | 1 | 2 | 3 | Вперед → | Последняя | Весь текст