Міністерство освіти і науки України

Київський енергетичний коледж

(КЕК)

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

Дисципліна «Котельні установки»

Спеціальність 5.05060101 Монтаж і експлуатація ТЕУ ТЕС

Навчальний посібник

2 0 1 4