ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО

Інститут історії, етнології і права

Кафедра всесвітньої історії

КУРСОВА РОБОТА

з всесвітньої історії

на тему: Семилітня війна

Студента 4 курсу АІЗ групи

Напряму підготовки 6.020302 Історія*

Соколова Станіслава Сергійовича

Керівник – старший викладач, кандидат історичних наук,

Мазур І.В.

Національна шкала _______________________________

Члени комісії _________________ ____________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

_________________ ____________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

_________________ ____________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

м. Вінниця – 2014 рік